STATUS TERKINI PROGRAM INITIATIF PEDULI RAKYAT (IPR) SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

STATUS TERKINI PROGRAM INITIATIF PEDULI RAKYAT (IPR) SEHINGGA 31 DISEMBER 2016 *Jumlah Penerima Faedah Program Bekalan Air Percuma Bagi 20 Meter Padu (M3)  Pertama  adalah merupakan bilangan pengguna meter individu dan ia juga termasuk pengguna yang  diberikan kemudahan kupon percuma. *Program Hijrah Selangor merupakan gabungan Skim Mikrokredit Selangor (SkimSel) dan Skim Mikrokredit Miskin Bandar (MiMBAR) yang telah dilancarkan pada bulan Mac 2015

Statistik Keseluruhan TAWAS sehingga 22.11.2016

  Sehingga 22/11/2016, status pendaftaran TAWAS adalah seperti berikut : 2.  Manakala, bagi status pendaftaran TAWAS mengikut pecahan bangsa bagi ahli masih hidup adalah seperti berikut : 3.  Berikut merupakan laporan pendaftaran TAWAS mengikut tahun kelahiran bagi ahli masih hidup sehingga 22/11/2016 : 4.  Berikut adalah laporan bagi pengeluaran penyata TAWAS sehingga 22/11/2016 :