FAQ SKIM MESRA USIA EMAS

1. Apakah manfaat yang akan dinikmati?
Bermula pada 1hb Mei 2019 hanya manafaat semasa hidup dalam bentuk Jom Shopping RM 100 di musim perayaan akan diberikan kepada warga emas / OKU yang berdaftar dengan SMUE. Program sumbangan khairat kematian sebanyak RM 2,500 sudah dihentikan bagi semua kematian warga emas/OKU yang meninggal selepas 30hb Aril 2019.

2. Apakah tujuan manfaat ini diberi?
Ini adalah bertepatan dengan hasrat Kerajaan Negeri Selangor yang menghargai golongan warga emas / OKU dan mahu mereka menikmati hasil negeri semasa mereka masih hidup. Baucer Jom Shopping ini akan membantu golongan warga emas dalam membeli barang keperluan asas sebagai kelengkapan menjelang musim perayaan

3. Bilakah program pemberian Baucer Jom Shopping ini akan mula dilaksanakan?
Manfaat ini akan diberikan kepada warga emas yang berdaftar di bawah Skim Mesra Usia Emas sempena musim perayaan, bermula selewat-lewatnya pada bulan Oktober tahun 2019.

 4. Di mana saya boleh menuntut Baucer Jom Shopping berkenaan?
Sila hubungi Pusat Khidmat DUN tempat di mana Ahli didaftarkan untuk mengetahui berkaitan pemberian Baucer Jom Shopping bila ia sudah mula dilaksanakan.

5. Di manakah Baucer Jom Shopping boleh digunakan ?
Baucer Jom Shopping hanya boleh digunakan di pasaraya terpilih yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor pada hari telah yang telah tertetentu yang telah ditetapkan oleh pihak Pusat Khidmat DUN semasa Baucer Jom Shopping itu dikeluarkan.

6. Apakah barangan yang boleh dibeli menggunakan Baucer Jom Shopping berkenaan ?
Baucer Jom Shopping ini hanya boleh digunakan bagi membeli barang keperluan asas sebagai kelengkapan menjelang musim perayaan seperti yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor dari masa ke semasa.

7. Bagaimana pula ahli keluarga emas  yang uzur? Bolehkah mereka menghantar wakil?
Bagi warga emas yang uzur Penjaga 1 atau Penjaga 2 boleh hadir sebagai wakil kepada warga emas berkenaan dengan membawa kad pengenalan asal warga emas.

8. Ada warga emas yang meninggal sebelum menerima Baucer Jom Shopping untuk tahun berkenaan. Bolehkah mereka menuntut Baucer tersebut?
Oleh kerana Jom Shopping adalah manfaat semasa hidup maka warga emas berkenaan dikira sudah hilang kelayakan untuk terima baucer JS untuk tahun berkenaan.

FAQ SKIM MESRA USIA EMAS (CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN)

1. Apakah syarat layak mendaftar SMUE (Jom Shopping)

Syarat Kelayakan Memohon warga emas:

1. Warga Emas yang layak mendaftar adalah seorang WARGANEGARA Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas; DAN

1.1 Lahir dan sedang menetap di Negeri Selangor; ATAU

1.2 Lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1/2/1974 DAN sedang menetap di Negeri Selangor atau di Wilayah Persekutuan; ATAU

1.3 Bermastautin di Negeri Selangor secara sah sekurang-kurangnya 15 tahun (bagi yang bukan kelahiran Negeri Selangor)

Syarat Kelayakan Memohon OKU:

2.1  Memiliki kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

2.2 Tiada had umur untuk pemohon dari kategori OKU yang lahir di Negeri Selangor

2.3 Bagi OKU yang bermastautin di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mereka hanya layak sekiranya mereka lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974.

2.4 Bagi OKU yang lahir diluar Negeri Selangor mereka hanya layak sekiranya telah bermastautin melebihi 15 tahun di Negeri Selangor.

2. Bagaimana cara mendaftar?
Borang boleh didapati di Pusat Khidmat DUN atauboleh didapati secara online dengan pergi keportal ipr.selangor.gov.my. Borang perlu diisi bersama dokumen berkaitan (salinan: MyKad Ahli, MyKad Penjaga 1 dan MyKad Penjaga 2) dan dikembalikan kepada Pusat Pendaftaran tempat Ahli tinggal mengikut alamat di dalam MyKad ahli. Bagi OKU, satu salinan Kad OKU JKM diperlukan.

3. Siapakah penjaga Ahli 1 dan penjaga Ahli 2 ?
Sebaik-baiknya Penjaga Ahli 1 dan 2 ialah individu yang mengambil berat kehidupan seharian Ahli dari aspek makanan, pakaian, kesihatan, tempat tinggal dan belaian kasih mesra.

4. Siapa yang layak untuk didaftar sebagai Penjaga ahli 1 dan penjaga Ahli 2?
Penjaga ahli 1 dan penjaga ahli 2 boleh terdiri daripada individu seperti Anak, isteri, suami,Ibu, Bapa, Cucu, Abang, Kakak,Adik atau Menantu. Ia juga boleh merupakan sebuah pertubuhan seperti badan kebajikan, rumah orang tua-tua, rumah anak yatim, rumah ibadat seperti surau, masjid, tokong, kuil, gereja dan sebagainya.

5. Bolehkah Penduduk Tetap mendaftar?
Penduduk Tetap tidak layak mendaftar menjadi Ahli.

6. Bolehkah pendaftaran dibuat secara dalam talian (on-line)
Buat masa ini pendaftaran hanya boleh dibuat secara manual menggunakan borang yang telah disediakan. Borang boleh dimuat turun dari portal ipr.selangor.gov.my

7. Siapakah yang layak untuk membuat pengesahan taraf mastautin?

Pengesahan taraf mastautin boleh dilakukan oleh pihak berikut:

  • Ahli Parlimen / Senator
  • ADUN / Penyelaras DUN
  • Penghulu / Ketua Kampung / Ketua Komuniti India
  • Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan
  • Pengerusi Taman Perumahan
  • Nazir Masjid / Ketua Rumah Ibadat

FAQ SKIM MESRA USIA EMAS (KHAIRAT KEMATIAN)

1. Bilakah tarikh akhir tuntutan bayaran kematian SMUE boleh dibuat bagi warga emas yang sudah meninggal?
Tuntutan khairat kematian RM 2,500 bagi yang layak hendaklah dibuat selewat-lewatnya sebelum 31hb Mei 2019 bagi kematian sehingga 30hb April 2019.

2. Ahli keluarga saya seorang warga emas meninggal pada 01/01/2018 dan beliau belum mendaftar sebagai ahli SMUE. Apakah kami masih boleh menuntut RM2,500?
Kematian warga emas / OKU bagi kematian yang belum mendaftar hanya boleh dituntut dalam tempoh masa 1 tahun dari tarikh kematian. Dalam kes ini tuntutan tidak lagi boleh dibuat. Namun bagi ahli yang sudah berdaftar tiada had tempoh masa tuntutan tetapi masih tertakluk kepada tarikh akhir sebelum 31hb Mei 2019.

3. Di manakah tuntutan Khairat Kematian boleh dibuat?
Penjaga atau Penama perlu menghantar tuntuan manfaat khairat kematian kepada Pusat Khidmat DUN tempat di mana Ahli didaftarkan atau Pejabat Daerah yang berdekatan atau ke pejabat YAWAS.

4. Pihak mana yang akan buat bayaran dan bilakah ianya akan dibuat?
Pembayaran hanya boleh dibuat oleh Pihak Pejabat Daerah apabila rekod tuntutan kematian sudah didaftarkan ke dalam sistem mesra.yawas.my dan sudah berstatus disemak oleh pihak YAWAS. Pihak pejabat daerah akan menghubungi penama apabila bayaran sudah sedia untuk dibuat.  Pendaftaran ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh pihak YAWAS sahaja. Semakan maklumat ahli berdaftar boleh dibuat di sini http://mesra.yawas.my/smue/

5. Saya perlu maklumat lanjut berkaitan status pendaftaran. Siapa yang perlu dihubungi?
Untuk maklumat lanjut berkaitan pendaftaran boleh hubungi Pusat Khidmat DUN tempat di mana borang ahli diserah untuk didaftarkan atau boleh hubungi pejabat YAWAS 013 – 5481 8800.

6. Ahli keluarga sudah berdaftar dan status ahli sudah disemak tetapi belum terima bayaran. Siapa yang perlu dihubungi?

Untuk maklumat lanjut berkaitan bayaran boleh hubungi Pejabat Daerah kawasan pentadbiran DUN tempat di mana anda tinggal. Contoh untuk yang tinggal di DUN Meru perlu hubungi Pejabat Daerah Klang.