4-uniSYARAT-SYARAT:

1. Permohonan adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja;

2. Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat D.Y.M.M Sultan Selangor Darul Ehsan yang memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut:

(i) Pemohon lahir di Negeri Selangor; atau;

(ii) Ibu atau Bapa pemohon lahir di Negeri Selangor;

3. Pemohon telah ditawarkan tempat untuk memasuki Tahun Pertama (Semester Pertama) mulai sesi Julai 2008 sahaja;

4. Pemohon telah ditawarkan tempat untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa (full-time courses) di IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan bagi pengajian di peringkat Ijazah Sarjana muda atau Diploma sahaja*;

5. Pemohon telahpun mendaftarkan diri di IPT bagi memulakan sesi pengajian.

6. Pendapatan isi rumah Ibu Bapa/ Penjaga Pemohon berjumlah RM5,000 ke bawah sahaja.

Nota:

Matrikulasi/ Kursus Persediaan/ Tahun Asas/ A-Level/ ACCA/ LCCI/ Ijazah Lanjutan/ Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI/ KPLI)/ Pengajian Jarak Jauh (PJJ)/ Pengajian Luar Kampus (PLK) tidak layak memohon.

ALIRAN PERMOHONAN

1. Pemohonan adalah secara atas talian (online) melalui laman web Sistem Permohonan HPIPT: https://hpipt.selangor.gov.my/

2. Pemohon perlu mencetak (print) Borang Permohonan HPIPT online yang telah diisi dengan lengkap untuk mendapatkan pengesahan pihak-pihak berkaitan di ruangan yang telah disediakan.

(i) Salinan Sijil Kelahiran Pemohon;

(ii) Salinan Kad Pengenalan Pemohon;

(iii) Salinan Kad Pengenalan Ibu dan Bapa Pemohon;

(iv) Salinan Surat Tawaran Kemasukan daripada IPT;

(v) Salinan Penyata Pendapatan/ Penyata KWSP/ Slip Gaji Ibu Bapa/ Penjaga Pemohon (jika masih bekerja); atau

(vi) Surat Perakuan Pendapatan Ibu Bapa/ Penjag pemohon(jikabekerja sendiri/ tidak bekerja/ bersara) dengan pengesahan ADUN/ Penghulu/ Pengerusi JKKK / Ketua Kampung; atau

(vii) Kad Pesara & Penyata Bayaran Pencen terkini Ibu Bapa/ Penjagapemohon (jika pesara Kerajaan);

(viii) Salinan muka depan dan mukasurat transaksi terakhir Buku Akaun Bank Pemohon (yang tertera no. akaun dan transaksi terakhir).

Nota:

Perakuan dan pengesahan oleh selain pihak-pihak yang dinyatakan di atas tidak akan dipertimbangkan.

3. Pemohon dikehendaki menghantar Borang Permohonan HPIPT yang telah lengkap berserta lampiran dokumen kepada Urus Setia melalui serahan tangan atau pos di alamat seperti berikut:

Urus Setia Hadiah Pengajian IPT
Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Tingkat 3, Bangunan S.S.A.A.S
40503 Shah Alam

4. Urus Setia menerima Borang Permohonan HPIPT yang dihantar melalui:

(i) serahan tangan oleh pemohon yang hadir sendiri ke BPSM;

(ii) penghantaran melalui pos;

(iii) penghantaran berkelompok oleh Pejabat Tanah & Daerah; atau

(iv) penghantaran berkelompok oleh Pusat Khidmat DUN.

5. Setiap Borang Permohonan HPIPT yang diterima akan direkodkan tarikh terimaan dan didaftarkan bagi memulakan proses permohonan mengikut Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan, iaitu dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh permohonan diterima.

6. Urus Setia akan memasukkan data dan maklumat pemohon ke dalam Sistem Permohonan HPIPT bagi permohonan secara manual, manakala bagi permohonan secara atas talian (online), data dan maklumat pemohon akan dikemaskini semula berdasarkan Borang Permohonan HPIPT yang diterima.

7. Urus setia akan membuat semakan permohonan yang telah diterima melalui Sistem Permohonan HPIPT serta memastikan semua lampiran dokumen seperti pada para 6.2.4 disertakan oleh pemohon.

8. Urus Setia akan mengenalpasti dan mengklasifikasikan permohonan seperti berikut:

(i) permohonan layak;

(ii) permohonan tidak lengkap; dan

(iii) permohonan tidak layak (tidak memenuhi syarat).

9. Urus Setia mengambil tindakan terhadap senarai yang telah diluluskan oleh SUB(PSM)/ PSU(B) untuk proses selanjutnya.

10. Bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat, Urus setia mengemukakan surat maklumbalas bagi memaklumkan status permohonan kepada pemohon dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh permohonan.

11. Bagi permohonan yang tidak lengkap, Urus Setia akan mengembalikan Borang Permohonan HPIPT serta surat maklumbalas yang menyatakan sebab-sebab permohonan dikembalikan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh permohonan.

ALIRAN PEMBAYARAN

1. Urus Setia menyediakan senarai pembayaran untuk semakan PA(B) dan kelulusan SUB(PSM) / PSU(B) dan bayaran adalah melalui Electronic Fund Transfer (EFT).

2. Urus Setia memproses pembayaran melalui Sistem SPEKS untuk penyediaan bayaran oleh pihak Bendahari Negeri.

3. Urus setia menerima laporan pembayaran yang telah dibuat melalui Sistem SPEKS oleh Bendahari Negeri Selangor.

4. Urus Setia menyediakan surat makluman status permohonan dan pembayaran kepada pemohon yang berjaya. Pemohon yang memilih kaedah pembayaran melalui cek perlu menuntut cek tersebut di BPSM, manakala pemohon yang memilih kaedah pembayaran melalui EFT perlu menyemak transaksi pembayaran melalui akaun masing-masing.

https://hpipt.selangor.gov.my/

Dapatkan ringkasan maklumat berkaitan program di bawah Inisiatif Peduli Rakyat. Klik di sini

Terkini: Hadiah Anak Masuk Universiti

SHAH ALAM – Sejumlah RM31.7 juta dibelanjakan Kerajaan Negeri Selangor dalam program Hadiah Pengajian IPT sejak ia diperkenalkan pada 2008 lalu. Melalui program tersebut, seramai
SHAH ALAM – Gembira serta terharu. Demikian reaksi Azhani Abd Ghafar, 18, apabila menerima hadiah masuk Institut Pengajian Tinggi (IPT) berjumlah RM1,000 daripada Kerajaan Negeri
Shah Alam – Kerajaan Negeri menerusi Agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) akan menghadiahkan RM1,000.00 kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian dalam jurusan Diploma dan Ijazah Sarjanamuda