Penyemakan status pengumpulan borang TAWAS dan bayaran insentif kepada ejen-ejen terlantik

Kepada semua Penghulu Mukim, Ketua-Ketua kampung , Ketua-Ketua Komuniti Kaum Cina dan Ketua-Ketua Komuniti Kaum India dari seluruh Selangor yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor serta petugas ADUN yang telah disahkan oleh Pengurus/Penyelia Pusat ADUN masing-masing kepada YAWAS.

Adalah dimaklumkan pihak yang disebut di atas kini bolehlah melawati sistem SMPE  www.smpe.yawas.my untuk menyemak status dan jumlah pengumpulan borang TAWAS dan bayaran insentif.

Pembayaran hanya dibuat kepada mereka yang telah dapat mengumpulkan lebih daripada 30 borang.

Admin1

Leave Comment :