STATUS TERKINI PROGRAM INITIATIF PEDULI RAKYAT (IPR) SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

STATUS TERKINI PROGRAM INITIATIF PEDULI RAKYAT (IPR) SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

mes

*Jumlah Penerima Faedah Program Bekalan Air Percuma Bagi 20 Meter Padu (M3)  Pertama  adalah merupakan bilangan pengguna meter individu dan ia juga termasuk pengguna yang  diberikan kemudahan kupon percuma.

*Program Hijrah Selangor merupakan gabungan Skim Mikrokredit Selangor (SkimSel) dan Skim Mikrokredit Miskin Bandar (MiMBAR) yang telah dilancarkan pada bulan Mac 2015

Shukri

Leave Comment :