PROSEDUR PERMOHONAN

1. Menggunakan Borang SKIM BANTUAN ASUHAN ANAKKU PINTAR (ASUH PINTAR) Borang ini adalah percuma.
2. Borang ini boleh didapati di:

a) Pejabat pentadbir Skim ini iaitu Rantaian Mesra Sdn Bhd (RMSB)
b) Borang juga boleh didapatidi Pusat Khidmat DUN Selangor berhampiran tempat tinggal.
c) Muat-turun dari ipr.selangor.gov.my

3. Dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

a) Salinan MyKad lbu dan Bapa
b) Salinan Sijil Kelahiran anak yang dipohon
c) Salinan Slip Gaji lbu dan Bapa yang TERKINI
d) Pengesahan pendapatan dari ADUN/Nazir Masjid/Pengerusi Taman (BAGI YANG BEKERJA SENDIRI)
e) Ibu atau bapa yang baru sahaja mendaftar sebagai pengundi dengan SPR (Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia) di mana nama mereka masih belum tersenarai di lama web http://spr.gov.my perlu menunjukkan bukti mereka sudah mengisi borang daftar secara sah.

4. Kelulusan akan diberi oleh pihak Rantaian Mesra Sdn Bhd, Pentadbir SKIM ASUHAN BANTUAN ANAKKU PINTAR (ASUH PINTAR)
5. Permohonan akan terbatal dengan sendirinya pada setiap 31 Disember pada tahun tersebut, maka permohonan semula perlu dibuat bagi untuk tahun berikutnya.

PROSES PENDAFTARAN

1. Setelah borang yang lengkap diterima, disahkan, diproses dan diluluskan, maka bayaran untuk SKIM BANTUAN ASUHAN ANAKKU PINTAR (SIKEMBAR) pembayaran akan dibuat kepada TASKA penerima.
2. Jumlah sebanyak RM100 akan dibayar setiap bulan bagi setiap anak yang telah lulus permohonan.
3. Pembayaran akan dibuat mengikut bulan kelulusan sehingga bulan Disember tahun tersebut.